Kontakt

pREDAJŇA 

Jopa Centrum Banská Bystrica 

Námestie Ľudovíta Štúra 31
974 05 Banská Bystrica
 
Tel. 0905 964 335

 NÁZOV A SÍDLO FIRMY

RK+MK, spol. s r.o.
Priechod 130
97611 Priechod
okres Banská Bystrica
SLOVENSKO

Kontaktné osoby

Mária Kmeťová
tel.: +421 905 964 335
E-mail: maria.kmetova@rkmk.sk

https://www.rizzolicucine.it/sk, sporakynadrevo.sk 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 43 946 160
DIČ: 2022590526
IČ DPH: SK2022590526
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14680/S

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 5113518458/0900
formát IBAN: SK21 0900 0000 0051 1351 8458
SWIFT /BIC/: GIBASKBX