Systém Surround Heat

Technológie

Sporáky na drevo vybavené certifikovaným systémom SurroundHeat® na zabudovanie medzi skrinky linky zaručujú vyššiu bezpečnosť vo všetkých situáciách a podmienkach inštalácie. Certifikovaný systém na odvod tepla používa najmodernejšie izolačné materiály, ktoré, spolu so zariadeniami na rozptyl tepla, zaručujú optimálnu izoláciu na bokoch.