Air control

Technológie

Regulátor ťahu automaticky zvyšuje alebo znižuje množstvo vzduchu na horenie, čím sa zaručuje vždy dokonalé a riadené horenie. Systém Air Control® umožňuje optimalizovať a znižovať spotrebu dreva.