Systém Superflame

Technológie

Systém spaľovania Superflame®, prítomný v sporákoch na drevo, predstavuje kombináciu spaľovacej komory zo žiaruvzdorného materiálu so špeciálnou  geometriou prúdenia vzduchu, ktorá umožňuje predhrievanie a prevahu prívodu sekundárneho vzduchu vzhľadom na primárny. Tento inovačný systém kompletizuje presná poloha vstupu sekundárneho vzduchu. Drevo horí oveľa účinnejšie a poskytuje oveľa vyššiu účinnosť, nižšia je spotreba aj emisie. Tieto vynikajúce výsledky sa dosahujú aj vďaka veľkému množstvu certifikovaného žiaruvzdorného materiálu, ktorý je v spaľovacej komore a v odvode spalín. Veľká hrúbka ohňovzdorného materiálu zaručuje značnú akumuláciu tepla produkovaného počas spaľovania a jeho nepretržité a postupné uvoľňovanie počas nasledujúcich hodín po dohorení ohňa.